0 รายการ - 0บาท

การรับประกันสินค้า & การคืนเงิน

การรับประกันสินค้า & การคืนเงิน
การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง:
x : ไม่จำเป็น | ✓: จำเป็น

สาเหตุของการคืนสินค้า                                                                        สินค้าที่คุณส่งคืนต้องเป็น


สภาพใหม่  
สินค้ายังไม่ถูกเปิด/ฉีก/แกะกล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าครบ (สินค้าแถม, อุปกรณ์เสริม,กล่องบรรจุสินค้า)
ไม่ได้รับความเสียหาย (สินค้าและกล่องบรรจุสินค้า)
ป้ายและตราสินค้า
สินค้าเสียหาย 
xx/x/
สินค้าชำรุด
xx///
ผิดขนาด(สำหรับสินค้าแฟชั่น)         
/x///
ได้รับสินค้าผิด
/x///
บางส่วนของสินค้าสูญหาย
/xx//

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
  - สอบถาม ปัญหาของสินค้า- กรณี ลูกค้าใช้งานไม่ถูกต้อง ให้สอนใช้สินค้า
  - หากสินค้าตรงตามเงื่อนไขในการเปลี่ยน และ ลูกค้าต่างจังหวัด : แจ้งให้ส่งสินค้ากลับตามไปรษณีย์ผู้ส่ง โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งไปรษณีย์เอง
  - หากสินค้าตรงตามเงื่อนไขในการเปลี่ยน และ ลูกค้ากรุงเทพ : รับแจ้งปัญหาจากลูกค้า และประสาน CS BUG เพื่อติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย ส่งพนักขายไปรับสินค้า
  - เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และ ติดต่อกลับลูกค้า เพื่อส่งสินค้าใหม่ไป
  - ระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้า : 

      หลังจากที่เราได้รับสินค้าจากคุณแล้ว เราจะทำการตรวจสอบการคืนสินค้าและจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลของการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบนี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ

ขั้นตอนการคืนเงิน
        1) 7- 10 วันทำการ เจ้าหน้าที่ได้รับสินค้า
        2) 1 - 2 วันทำการ ตรวจสอบ
        3) 1 - 2 วันทำการ ติดต่อลูกค้าคืนเงิน